Ce evidente trebuie sa tina firmele in scopuri de TVA?

Evidenta operatiunilor platitorilor de TVA este mult mai complexa decat evidenta neplatitorilor de TVA fiindca presupune pregatirea unor documente suplimentare in care sa reflecte taxa pe valoarea adaugata in diferite situatii.

Articolul de lege care face referire la evidenta operatiunilor dpdv al TVA este art. 321 din Codul fiscal. Potrivit acestuia, platitorii de TVA trebuie sa urmeze urmatoarele reguli generale:

Reguli generale:

1.Persoanele impozabile stabilite în România trebuie să țină evidențe corecte și complete ale tuturor operațiunilor efectuate în desfășurarea activității lor economice.

Ce evidente trebuie sa tina firmele in scopuri de TVA?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Evidenta operatiunilor platitorilor de TVA este mult mai complexa decat evidenta neplatitorilor de TVA fiindca presupune pregatirea unor documente suplimentare in care sa reflecte taxa pe valoarea adaugata in diferite situatii.

Articolul de lege care face referire la evidenta operatiunilor dpdv al TVA este art. 321 din Codul fiscal. Potrivit acestuia, platitorii de TVA trebuie sa urmeze urmatoarele reguli generale:

Reguli generale:

1.Persoanele impozabile stabilite în România trebuie să țină evidențe corecte și complete ale tuturor operațiunilor efectuate în desfășurarea activității lor economice.

2.Persoanele obligate la plata taxei pentru orice operațiune sau care se identifică drept persoane înregistrate în scopuri de TVA, în scopul desfășurării oricărei operațiuni, trebuie să țină evidențe pentru orice operațiune legata de TVA.

3.Persoanele impozabile și persoanele juridice neimpozabile trebuie să țină evidențe corecte și complete ale tuturor achizițiilor intracomunitare.

Acestea sunt desigur reguli generale, care implementate in practica, conduc la urmatoarele tipuri de evidente:

I.Registre obligatorii de tinut:

1.Registrul nontransferurilor

Acest registru al nontransferurilor se refera la bunuri transportate de persoana impozabilă sau de altă persoană în contul acesteia în afara României, dar în interiorul Comunității pentru operațiunile prevăzute la art. 270 alin. (12) lit. f) – h) din Codul fiscal, precum și pentru alte situații în care se aplică măsuri de simplificare aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Registrul nontransferurilor va cuprinde:

 • denumirea și adresa primitorului
 • un număr de ordine
 • data transportului bunurilor
 • descrierea bunurilor transportate
 • cantitatea bunurilor transportate
 • valoarea bunurilor transportate
 • data transportului bunurilor care se întorc după efectuarea de lucrări asupra acestora, cum ar fi lucrările de prelucrare, reparare, evaluare, descrierea bunurilor returnate, cantitatea bunurilor returnate, descrierea bunurilor care nu sunt returnate, cantitatea acestora și o mențiune referitoare la documentele emise în legătură cu aceste operațiuni, după caz, precum și data emiterii acestor documente.

Nu trebuie completat acest registru pentru următoarele bunuri:

 1. mijloacele de transport înmatriculate în România;
 2. paleți, containere și alte ambalaje care circulă fără facturare;
 3. bunurile necesare desfășurării activității de presă, radiodifuziune și televiziune;
 4. bunurile necesare exercitării unei profesii sau meserii, dacă:
  (i) prețul sau valoarea normală pe fiecare bun nu depășește nivelul de 1.250 de euro la cursul de schimb din data la care bunul este transportat ori expediat în alt stat membru și cu condiția ca bunul să nu fie utilizat mai mult de 7 zile în afara României; sau
  (ii) prețul sau valoarea normală pe fiecare bun nu depășește nivelul de 250 de euro la cursul de schimb din data la care bunul este transportat ori expediat în alt stat membru și cu condiția ca bunul să nu fie utilizat mai mult de 24 de luni în afara României;
 5. computerele portabile și alt material profesional similar care este transportat în afara României în cadrul unei deplasări de afaceri de către personalul unei entități economice sau de către o persoană fizică autorizată;

Continuare articol si sursa: Aici https://www.contzilla.ro/ce-evidente-trebuie-sa-tina-firmele-in-scopuri-de-tva/

Contabilitate si Fiscalitate Alba Iulia

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *