Proiect de modificare a O 1802/2014

In 04.03.2021, MFP a publicat un proiect de modificare a O 1802/2014.

Redam mai jos textul integral:

Art. I. – Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  1. La punctul 264, după alineatul (31) se introduc două noi alineate, alineatele (32) și (33), cu următorul cuprins:

„(32) În cazul în care societatea la care sunt deținute participațiile îşi reduce capitalul social ca urmare a acoperirii pierderii contabile reportate sau a altor pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii și acoperite din capitalul social, micşorarea numărului de acțiuni deținute sau reducerea valorii lor nominale, după caz, se evidenţiază în contabilitatea entității care deține participațiile pe seama cheltuielilor financiare (contul 668 „Alte cheltuieli financiare”), respectiv a conturilor de active corespunzătoare naturii participaţiei deţinute.

(33) În situația în care se aplică prevederile alin. (32), rezerva corespunzătoare acțiunilor prevăzute la alin. (31) se transferă la venituri la cedarea acțiunilor respective.”

Continuare articol si sursa: Aici https://www.contzilla.ro/proiect-de-modificare-a-o-1802-2014/

Fiscalitate  si contabilitate Alba Iulia

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *