Cum se va realiza anularea din oficiu a inregistrarii in scop de TVA a persoanelor cu risc fiscal ridicat?

In 03.03.2021 ANAF a publicat un proiect legislativ care reglementeaza noua procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal.

Iata care va fi procedura:

 1. Organul fiscal anulează, din oficiu, în temeiul art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activității economice în România, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerțului, prezintă risc fiscal ridicat.
 1. (1) Procedura se aplică persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat, în urma selecției efectuată, în mod automat, prin intermediul aplicației informatice dezvoltată la nivel central, în baza criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal prevăzute în anexa nr. 6 la normele metodologice.
  (2) Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal prevăzute în anexa nr. 6 la normele
  metodologice au alocat un punctaj negativ. Punctajul final care determină nivelul riscului fiscal se calculează prin însumarea punctajelor aferente fiecărui criteriu de risc la care se adaugă 100 de puncte.
  (3) Persoana impozabilă prezintă risc fiscal ridicat dacă punctajul obținut este mai mic de 51 de puncte.
  (4) Selecția prevăzută la alin. (1) nu cuprinde persoanele impozabile care se regăsesc în listele întocmite de compartimentul de specialitate, cu ajutorul aplicației informatice, în aplicarea procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA aprobată prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru anularea înregistrării în scopuri
  de TVA și nici persoanele impozabile care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) din Codul fiscal.
 2. (1) Dacă pe parcursul procedurii de evaluare au fost identificate persoane impozabile care îndeplinesc cel puțin una dintre condițiile de scoatere din evidență prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) – e) din Codul fiscal, compartimentul de evaluare procedează la sistarea procedurii și transmiterea către compartimentul de specialitate a listei cuprinzând persoanele impozabile
  respective.

Continuare articol si sursa: Aici https://www.contzilla.ro/cum-se-va-realiza-anularea-din-oficiu-a-inregistrarii-in-scop-de-tva-a-persoanelor-cu-risc-fiscal-ridicat/

Fiscalitate  si legislatie Alba Iulia

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *